Gorka Cap Olive - 卡其色

俄羅斯軍隊特種部隊統一上限以匹配俄羅斯Gorka套裝
 山spetsnaz BDU。有不同的尺寸。也可以使用常規或暗淡的製服徽章。

7,99 €
$8.60
Gorka Cap Olive - KhakiGorka Cap Olive - KhakiGorka Cap Olive - Khaki