Russian Military Backpack

 

Russian military backpacks. Rd-54, Splav backpack, sso backpack, veshmeshok, Soviet army rucksack.

 

 141,60 € 
 $152.15 
 21,45 € 
 $23.05 
 125,80 € 
 $135.17 
 114,35 € 
 $122.87 
 113,85 € 
 $122.33 
 114,35 € 
 $122.87 
 114,35 € 
 $122.87 
 64,35 € 
 $69.14 
 127,25 € 
 $136.73 
 427,45 € 
 $459.30 
 21,45 € 
 $23.05 
 21,45 € 
 $23.05 
 180,10 € 
 $193.52 
 21,45 € 
 $23.05 
 114,35 € 
 $122.87 
 62,90 € 
 $67.59 
 64,35 € 
 $69.14 
 64,35 € 
 $69.14