Russian Military Backpack

 

Russian military backpacks. Rd-54, Splav backpack, sso backpack, veshmeshok, Soviet army rucksack.

 

 141,60 € 
 $149.09 
 125,80 € 
 $132.45 
 21,45 € 
 $22.58 
 113,85 € 
 $119.87 
 114,35 € 
 $120.40 
 114,35 € 
 $120.40 
 114,35 € 
 $120.40 
 64,35 € 
 $67.75 
 127,25 € 
 $133.98 
 427,45 € 
 $450.06 
 21,45 € 
 $22.58 
 21,45 € 
 $22.58 
 114,35 € 
 $120.40 
 180,10 € 
 $189.63 
 21,45 € 
 $22.58 
 64,35 € 
 $67.75 
 62,90 € 
 $66.23 
 64,35 € 
 $67.75