Russian Military Backpack

 

Russian military backpacks. Rd-54, Splav backpack, sso backpack, veshmeshok, Soviet army rucksack.

 

 141,60 € 
 $151.72 
 21,45 € 
 $22.98 
 114,35 € 
 $122.53 
 114,35 € 
 $122.53 
 64,35 € 
 $68.95 
 127,25 € 
 $136.35 
 427,45 € 
 $458.01 
 21,45 € 
 $22.98 
 180,10 € 
 $192.98 
 21,45 € 
 $22.98 
 21,45 € 
 $22.98 
 114,35 € 
 $122.53 
 62,90 € 
 $67.40 
 64,35 € 
 $68.95 
 64,35 € 
 $68.95