Russian Military Backpack

 

Russian military backpacks. Rd-54, Splav backpack, sso backpack, veshmeshok, Soviet army rucksack.

 

 141,60 € 
 $138.03 
 21,45 € 
 $20.91 
 114,35 € 
 $111.47 
 114,35 € 
 $111.47 
 64,35 € 
 $62.73 
 127,25 € 
 $124.04 
 427,45 € 
 $416.68 
 21,45 € 
 $20.91 
 180,10 € 
 $175.56 
 21,45 € 
 $20.91 
 21,45 € 
 $20.91 
 114,35 € 
 $111.47 
 62,90 € 
 $61.31 
 64,35 € 
 $62.73 
 64,35 € 
 $62.73